IMPLICAREA AGENȚILOR ECONOMICI ÎN VIAȚA ȘCOLII SI A STAGIILOR DE PRACTICA IN CADRUL PROIECTULUI POCU/711/6/14/134786 Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii

Reducerea cu aproximativ 13,6% a populaţiei totale a României în ultimii 15 ani (2005-2020), sintetizează cu evoluţii diferenţiate în profil teritorial: la extreme se consemnează creşteri cu 50,8% în cazul populaţiei judeţului Ilfov sau cu 2,9% în judeţul Timiş (singurele judeţe în care populaţia a crescut) şi reduceri cu 21,2% în cazul judeţului Tulcea, provoaca ingrijorari in randul agentilor economici in special cei care isi desfasoara activitatea in  regiunea de sud-est a Romaniei  dar si cei vizati si anume agentii economici din Judetul Tulcea.

O alta problema este si rata ridicată a şomajului in judetul Tulcea şi mai ales şomajul ridicat al tinerilor. Aceasta problema provoaca pe de o parte dar si obliga sistemul de invatamant la:

▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;

▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor;

▪ abordarea integrată a formarii profesionale initiale si continue, din perspectiva invatariii pe parcursul intregii vieti;

▪ implicarea în programele de masuri active pentru ocuparea fortei de munca, in special in cele privind oferirea unei noi calificari tinerilor care nu si-au gasit un loc de munca după absolvirea scolii;

▪ parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă,

autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a

absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar.

Ponderea mare a persoanelor aflate in somaj si care nu detin o calificare, respectiv necompetitivitatea acestora pe piata muncii, reprezinta o problema majora, deoarece agentii economici solicita cu precadere persoane cu nivel de calificare inalt si experienta profesionala. Se poate concluziona ca, segmentul de piata caruia i se adreseaza proiectul nostru “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii” este unul care are reale probleme de integrare socio-profesionala.

Prin intermediul proiectului POCU/711/6/14/134786 “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii, elevii au posibilitatea sa participe la stagii de practica la agentii economici care au semnat cu liceul protocol de colaborare, dar pot face practica si la noi agenti economici cu care Asociatia GAL LJS au semnate Protocolae de colaborare.

Din discutiile purtate cu agentii economici, acestia doresc sa ajute elevii din cadrul intamantului professional si ethnic, in schimb exista multa reticienta din partea elevilor si a parintilor.

Din conversatiile cu parintii reiese ca acestia asociaza scoala profesionala si statutul de meserias dobandit dupa absolvire cu o pozzitie defavorabila profesional si social.

Întocmit,

Munteanu Georgiana

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro