Prezentarea Liceului Tehnologic Macin

Liceul Tehnologic Macin ca centru de formare profesională la nivel local, şi-a propus  să fie un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii, prin furnizarea de programe educationale moderne, dezvoltarea interactiunii cu mediul social, cultural si economic local. Din anul înfiinţării-1995 şi până în prezent, unitatea şcolară a avut următoarele denumiri: 1995-2003: Şcoala Profesională

LICEUL TEHNOLOGIC MACIN

SCURT ISTORIC Liceul Tehnologic Măcin s-a constituit ca instituţie cu personalitate juridica, în 1995, prin decizie a ISJ Tulcea, ca Şcoală Profesională, cu sediul în clădirea de pe strada Florilor 55, clădire care a fost construită in 1905. Școala s-a înfiinţat prin desprinderea claselor cu profil tehnic de la Liceul Gh.Munteanu Murgoci, unde a funcţionat

STAGIUL DE PRACTICĂ –ELEMENT IMPORTANT PENTRU EXPERIENȚA DE ÎNVATARE LA LOCUL DE MUNCĂ

Astăzi înţelegem mai bine ca oricând că trăim într-o lume în continuă schimbare. Pentru confruntarea cu viitorul, sistemele de învăţământ şi de formare profesională, în general, cel de formare a elevilor din liceele tehnologice/scoli profesionale, în particular, trebuie să fie adaptate pentru a oferi o bază largă de cunoştinţe şi pentru a dezvolta competenţe necesare