Participarea în învățământul profesional și tehnic (IPT)- o șansă pentru dezvoltarea economică și socială a României dar și pentru mulți dintre tineri pentru integrarea lor în societate

Învățământul profesional și tehnic din România a traversat, în ultimul sfert de secol, o perioadă destul de controversată și provocatoare, în același timp.

  • Controversată pentru că, într-o economie și societate mereu în căutare de direcție și loc în ierarhia mondială, a alege între o rută de liceu teoretic și o rută de profesionalizare a însemnat, preponderent, înclinarea balanței către liceul teoretic ce amână, formal, momentul intrării pe piața muncii;
  • provocatoare întrucât singura cale de a deveni competitivi la nivel internațional înseamnă a avea, ca țară, o forță de muncă bine pregătită, capabilă să ocupe locuri de muncă pe diferite niveluri de calificare, cu accent pe cele care presupun competențe profesionale de nivel mediu și înalt, într-o economie diversificată, în care sectoarele sunt, în mare majoritate, interdependente.

Beneficiile participării în IPT și, la scară mai extinsă în EFP (educație și formare profesională), pot lua diverse forme și apar la diferite momente de timp, atât pentru persoanele care participă în acest sistem cât și pentru angajatori și societate, în general.

Pentru persoanele care se află în IPT/ EFP beneficiile apar atât în timpul cât și (mult) după participarea la programul de formare dar și de câștiguri îmbunătățite după absolvire, șanse mai mari de angajare, mobilitate, capacitate de învățare pe tot parcursul vieții, condiții din ce în ce mai avantajoase de muncă și satisfacția de a avea locuri de muncă.

 Persoanele participante se bucură de avantajele sprijinului, din ce în ce mai mare, pe parcursul formării (calitatea programelor de formare, sprijin financiar, etc.), dar și de câștiguri îmbunătățite după absolvire, șanse mai mari de angajare, mobilitate, capacitate de învățare pe tot parcursul vieții, condiții din ce în ce mai avantajoase de muncă și satisfacția de a avea locuri de muncă. Unele beneficii, cum ar fi o mai mare flexibilitate și capacitatea de a învăța și de a actualiza competențele mai târziu în viață, nu sunt foarte evidente dar experiențele din viața profesioniștilor le demonstrează din plin. Beneficiile angajatorilor și ale societății în ansamblu provin, în principal, din asigurarea unor premise importante de creșteri ale productivității (ca urmare a unei educații mai bune a angajaților/ viitorilor angajați) dar și a unor avantaje fiscale pe termen mediu și lung. Beneficiile atât pentru persoane cât și pentru angajatori, dincolo de o analiză economică a beneficiilor materiale pe piața forței de muncă, sunt cele care vizează: îmbunătățirea eficienței la locul de muncă, crearea de rețele, perspectiva pentru ocuparea mai bună a forței de muncă, apariția de locuri de muncă mai interesante, șansele crescute de evoluție în carieră, venituri mai mari, etc. Conștientizarea importanței dezvoltării și participării la IPT și a EFP, de către toți factorii interesați, constituie o condiție pentru a obține aceste beneficii.

Prin parteneriatul realizat, proiectul facilitează integrarea socioprofesională a elevilor, prin serviciile de consiliere și orientare profesională de calitate oferite, urmărind deschiderea orizontului de formare profesională continuă și după absolvirea învățământului obligatoriu prin instituțiile abilitate, dar și a spiritului de inițiativă antreprenorială, prin metoda firmei de exercițiu.

A urma o rută de pregătire prin IPT, nu reprezintă nicidecum o rută de eșec ci un pașaport pentru câștigarea, de către fiecare elev, a unui statut onorant în societate și pentru a deveni util lui și familiei sale.

Întocmit,

Munteanu Georgiana

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro