Comunicat Presa

25.09.2020

Lansarea proiectului ”Practică in teritoriul ITI Delta Dunării” POCU /711/6/14/134786

Asociatia Grup de Actiune Locala ”Lunca Joasa a Siretului” , in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul  ”Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii” POCU 711/6/14/134786, in perioada 16.09.2020 – 15.09.2022.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6: Educatie si competente, Obiectivul specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea participarii la programe de invatare la locul de munca pentru 106 elevi din invatamantul secundar si/sau tertiar non-universitar din teritoriul ITI Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul Judetului Constanta, prin crearea de parteneriate intre unitatile/institutiile de invatamant si sectorul privat dar si prin organizarea de stagii de pracitca centrate pe formarea si dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piatta muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregatire profesionala care pun accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate in SNC si in SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere si orientare in cariera in vederea gacilitarii insertiei pe piata muncii a viitorilor absolventi de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal ( ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5).

Obiectivul general al proiectului contribuie la indeplinirea obiectivului general POCU, prin promovarea unor masuri de corelare a sistemului de invatamant si piata muncii prin activitati de consiliere si orientare profesionala in vederea pregatirii pentru insertie pe piata muncii a 106 elevi  cu predilectie din liceele tehnologice, scolilor profesionale si postliceale, apartinand teritoriului ITI Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul judetului Constanta, in vederea cresterii gradului de ocupare in randul absolventilor unitatilor de invatamant.

In vederea atingerii obiectivelor, implementarea proiectului se va realiza prin derularea urmatoarelor activitati:

AT. 1 – Managementul proiectului (16.09.2020-15.09.2022)

 • AT 1.1 – Managementul proiectului

AT.2 – Decontare de cheltuieli indirecte pe baza de rata forfetara (16.09.2020-                     15.09.2022)

 • AT  2.1 Decontare de cheltuieli indirecte pe baza de rata forfetara

Activitate: A1. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca (16.09.2020-15.09.2022)

Subactivitati: A1.1 Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca

A2. Furnizare de servicii de consiliere si orientare profesionala (16.09.2020-15.09.2022)

Subactivitati: A2.1 Furnizare de servicii de consiliere si orientare profesionala

A3. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca (16.09.2020-15.09.2022)

Subactivitati A3.1. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

A4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca (16.09.2020-15.09.2022)

Subactivitati: A4.1. Acitivitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca

REZULTATE PRECONIZATE:

 • 3 evenimente de informare;
 • 106 persoane identificate si recrutate;
 • 106 persoane participante la stagii de practica;
 • 67 persoane din grupul tinta certificate;
 • 24 persoane care isi gasesc un loc de munca;
 • 12 persoane care urmeaza studii/cursuri de formarela incetarea calitatii de participant;
 • 106 kit-uri de pratica;
 • 5 parteneriate noi incheiate;
 • 1 concurs pe meserii cu decernare de premii constand in 40 telefoane;

Valoarea totala a proiectului este de: 2.150.351,88 lei ( din care valoarea eligibila nerambursabila din FSE este de 1.827.799,08 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 322.552,80 lei).

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU /711/6/14/134786.

Date de contact de unde puteti obtine informatii:

Beneficiar: Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului

Telefon: 0748787916, 0757026303

E-mail: gal_ljs@yahoo.com

Manager proiect: Carmen PETROPOULOS

Pagina Website proiect:https://pocu.galluncajoasaasiretului.ro/

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro