ANUNT EVENIMENT INFORMARE

Asociatia Grup de Actiune Locala “Lunca Joasa a Siretului”, in calitate de Beneficiar, în cadrul proiectului POCU 711/6/14/134786 cu titlul proiectului “Practică în teritoriul ITI Delta Dunării”, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 6-Educație și competențe

VĂ INVITĂ

la EVENIMENTUL DE INFORMARE în cadrul Activității A1.1  Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă din cadrul proiectului “Practică în teritoriul ITI Delta Dunării”,

În cadrul Evenimentului de informare vor fi diseminate informatii cu privire la derularea activitatilor proiectului.

Sesiunea de informare se va desfășura cu participarea experților din cadrul proiectului POCU/711/6/14/134786, a cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Macin, a elevilor ai grupului țintă, a agenților economici din județul Tulcea și a altor invitați în data de 09.09.2022 ora 1200 în incinta Liceului Tehnologic Macin din orașul MACIN

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

Pentru orice informație legată de evenimentul de informare ne puteți contacta la nr. de tel. 0757026300, 0757026303

www.pocu.galluncajoasaasiretului.ro  https://www.facebook.com/ITIDDStagiiDePractica