INCEPE NOUL AN SCOLAR 2021-2022 in cadrul proiectului POCU/711/6/14/134786 PRACTICA IN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII

Vesti bune!

Pe data de 13 Septembrie elevii liceelor Tehnologic Macin si Dimitrie Cantemir Babadag vor incepe scoala fizic

Dragi elevi, anul scolar 2021-2022 va incepe in format fizic insa tot in context pandemic.

Ministrul educatiei ne anunta ca este foarte important sa se mentina scolile deschise cu invatamant in format fizic.

Astfel elevii celor doua licee din cadrul proiectului Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii 711/6/14/134786 Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii vor putea desfasura si stagiile de practica conform programei, astfel “Stagiile de pregatire practica pentru elevii din invatamantul liceal tehnologic, postliceal, profesional si profesional dual se desfasoara cu prezenta fizica a elevilor, cu respectarea procedurilor privind masurile de protectie instituite de catre entitatile organizatoare de stagii de pregatire practica si prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.”

 Vor fi si situatii in care elevii vor învăța online si anume, in momentul în care sănătatea lor este pusă în pericol: „Elevii vor fi prezenţi în şcoli, aşa cum sunt obişnuiţi să facă şcoală şi aşa cum ştim că este benefic atât din punct de vedere al dezvoltării coerente a competenţelor, cât şi al sănătăţii psiho-emoţionale a acestora şi doar în situaţii excepţionale, când sănătatea lor sau a celor din jur este în pericol, vor rămâne acasă, pentru învăţare online”

Pentru o informare cat mai corecta, mai jos voi prezenta ordinal emis de Ministrul educatiei si ministrul sanatatii.

 ART. 1 (1) Prezentul ordin reglementeaza procedura si masurile obligatorii privind prevenirea si combaterea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica in unitatile de invatamant preuniversitar/conexe/institutiile de invatamant, in scopul asigurarii dreptului la invatatura si a dreptului la sanatate, pentru beneficiarii tudent ai dreptului la invatatura, tudent si personalul din sistemul national de invatamant.

 (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru activitatile educative,

recreative, pentru consolidarea competentelor dobandite de elevi sau de accelerare a invatarii, precum si pentru activitatile de invatare remediala desfasurate cu prezenta fizica in unitatile de invatamant in cadrul programelor de tipul,, scoala dupa scoala”.

 (2) ISJ/ISMB transmite unitatilor scolare/ conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la

situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, pentru stabilirea scenariului de functionare.

 (3) Scenariul de functionare al unitatii/institutiei de invatamant pe parcursul anului scolar/

universitar se va tudent saptamanal, cu referinta la fiecare zi de tuden, in functie de situatia privind evolutia epidemiologica publicata pe site ul DSP, prin raportare la prevederile art. 3.

 (4) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti si DSP/DSPMB avizeaza propunerea consiliului de administratie a unitatii de invatamant preuniversitar/conexe si inainteaza spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant.

 (5) Propunerea este fundamentata pe baza informarii DSP/DSPMB cu privire la situatia

epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, precum si in functie de infrastructura si resursele

existente in fiecare unitate de invatamant.

 (6) CJSU/CMBSU emite hotararea privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de

invatamant pentru reluarea cursurilor dupa vacantele scolare sau ori de cate ori este nevoie.

ART. 3 (1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune ISJ/ISMB aplicarea

scenariului de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatea de invatamant, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul localitatii, tudentn numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, dupa cum urmeaza:

 (2) in situatii justificate de infrastructura si resursele existente, unitatile de invatamant/unitatile conexe pot desfasura activitati didactice in tuden online cu aprobarea ISJ/ISMB.

(4) La nivelul localitatilor unde este instituita masura carantinei zonale nu sunt tudent

activitatile care tuden prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant. In aceasta situatie, activitatea didactica pentru prescolari si elevi se desfasoara tudent online, cu exceptia activitatilor de terapie pentru elevii cu cerinte educationale special din invatamantul special si special integrat, care se desfasoara cu prezenta fizica in unitatea de invatamant. Activitatile de terapie pentru elevii cu cerinte educationale tudent sunt premise tudentnt de scenariul in care se afla localitatea sau unitatea de invatamant, tudent in carantina.

(5) Este permisa organizarea simularilor examenelor nationale, evaluarilor nationale si a

examenelor pentru anii terminali, cu prezenta fizica, in unitatile de invatamant din localitatile in care nu este declarata starea de carantina la nivelul localitatii, sub conditia asigurarii stricte a normelor de prevenire a imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, tudentn distantare corecta, igienizarea mainilor si purtarea tudentn a mastii.

 (6) Este permisa organizarea orelor remediale, cu prezenta fizica, in unitatile de invatamant, daca la nivelul localitatii nu este o incidenta a ratei de infectare mai mare de 6/1000.

 (7) Personalul didactic/nedidactic si personalul didactic tudent implicat in procesul de

invatamant in unitatile de invatamant special are obligatia sa poarte masca in permanenta incancelarie, in timpul deplasarii in incinta unitatii de invatamant si in timpul pauzelor , precum si in salile de clasa, cu exceptia situatiilor in care procesul specific de predare/invatare/recuperare impune un contact tuden complet, caz in care vor putea folosi tuden.

(8) Sunt tudent festivitatile de deschidere a anului scolar/universitar, organizate doar in exterior, cu purtarea tudentn a mastii de tudentn si fara ca durata acestora sa depaseasca 1,5 ore.

(9) Este permisa desfasurarea orelor de educatie fizica in Sali de sport/spatii interioare, fara

obligativitatea purtarii mastii de tudentn, in conditiile in care rata de incidenta tudent in

ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mica de 2/1000. La o rata de incidenta mai mare de 2/1000, orele de educatie fizica se pot desfasura doar in spatii deschise, fara obligativitatea purtarii mastii de tudentn. Prin exceptie, prescolarii nu au obligatia purtarii mastii de tudentn in timpul orelor de educatie fizica, tudentnt de rata de infectare.

 ART. 4 (1) Pentru pregatirea unitatilor de invatamant/ conexe/institutiilor de invatamant,

conducerile acestora au in vedere urmatoarele tuden:

 a) organizarea si intretinerea spatiilor astfel incat sa se asigure distantarea de minim 1 metru. In situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distantarea maxim posibila, inclusive prin amplasarea optima a mobilierului scolar;

 b) stabilirea circuitelor functionale;

 c) organizarea spatiilor de recreere;

 d) evaluarea necesarului de resurse umane;

 e) asigurarea materialelor de curatenie, igiena si dezinfectie;

 f) asigurarea permanenta a unui stoc de rezerva de tudent de tudentn pentru elevi/tudent si personal.

(2) inainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de invatamant preuniversitar/ conexa/institutie de invatamant stabileste spatiile care pot fi folosite in procesul de invatamant, precum si spatial necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporara a cazurilor suspecte de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de invatamant preuniversitar/conexa/institutia de invatamant sau persoana desemnata de conducerea unitatii/institutiei.

 (2) Elevii cu varsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupa de risc, tudentn suntdiagnosticati cu afectiuni tudent cu imunodepresie moderata sau severa (transplant, afectiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) cu avizul si recomandarile tudent ale medicului tudent si cu acordul scris al parintilor pot fi scutiti de prezenta fizica in scoala, chiar daca sunt vaccinati cu schema tudent.

(3) Pentru prescolarii/elevii mentionati la alin. (1) si alin. (2), conducerile unitatilor de invatamant vor identifica, dupa caz, solutii pentru asigurarea procesului educational, tudent online.

 (4) Conducerile unitatilor de invatamant au obligatia sa se asigure ca sunt respectate masurile de tudentn si cele de igiena recomandate tuturor elevilor, iar in situatia /prescolarilor/elevilor mentionati la alin. (1) si alin. (2) sa monitorizeze fiecare caz in parte.

 (5) Prescolarii/Elevii mentionati la alin. (1) si alin. (2), precum si parintii acestora pot fi consiliatide medicii tudentn si psihologii care ii au in ingrijire, in privinta masurilor suplimentare necesare.

 (6) Prescolarii/Elevii cu dizabilitati, care participa la cursuri cu prezenta fizica, in functie de

specificul afectiunii, vor beneficia de adaptarea masurilor de tudentn in mod adecvat dizabilitatii tudent.

 (7) Masurile de tudentn pentru invatamantul special, atat pentru profesori, cat si pentru elevi,vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSPJ/DSPMB.

ART. 6 (1) Suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant preuniversitar/conexe se dispune pentru o perioada de 14 zile la aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cuvirusul SARS-CoV-2 intr-o grupa de invatamant anteprescolar/prescolar sau clasa de invatamantprimar, gimnazial, liceal, tudentnt si postliceal.

(2) in situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doarcursurile cu prezenta fizica pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2.

(3)Elevii din schimbul urmator continua cursurile cu prezenta fizica dupa o dezinfectare prealabila a salii de clasa.

(4)Cursurile pentru grupa/clasa suspendata se pot relua cu prezenta fizica incepand cu a 8-a zi de la data confirmarii cazului pozitiv, pentru elevii care se testeaza si rezultatul este tudent.

(5) Testarea elevilor se realizeaza in a 8- a zi de la data confirmarii cazului pozitiv de catre cadrulmedical din unitatea de invatamant sau, acolo unde nu este posibil, de catre o echipa tuden dincadrul DSPJ/DSPMB. Pana la efectuarea testului, elevii continua activitatea didactica in regimonline. Elevii care nu se prezinta la testare reiau cursurile cu prezenta fizica dupa 14 zile de la suspendarea acestora.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII, vaccinati impotriva

virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel putin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum si elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infectia cu virusul SARSCoV-2 in ultimele 180 de zile dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezenta fizica.

(7) DSP/DSPMB va efectua tudent epidemiologica, va stabili contactii directi ai cazurilor

confirmate si va decide, cu informarea conducerii unitatii de invatamant, daca se impune

carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, tudent a

personalului didactic/nedidactic/tudent.

(8) La aparitia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice,

didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligatia de a anunta conducerea unitatii de

invatamant care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va

stabili care sunt contactii directi ai acestora si va decide impreuna cu conducerea unitatii de

invatamant daca se impune suspendarea activitatilor didactice la nivelul grupei/clasei sau unitatii de invatamant. Masura suspendarii este dispusa prin hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti, la propunerea conducerii unitatii de invatamant/ institutiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB si al DSP/DSPMB.

(9)in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) – b) si alin (3) procesul de invatamant continua in system online.

 (13) Stagiile de pregatire practica pentru elevii din invatamantul liceal tehnologic, postliceal, tudentnt si tudentnt dual se desfasoara cu prezenta fizica a elevilor, cu respectarea procedurilor privind masurile de tudentn instituite de catre entitatile organizatoare de stagii de pregatire practica si prevederile prezentului ordin, tudentnt de scenariul epidemiologic.

 ART. 7 (1)Reluarea cursurilor care presupun prezenta fizica pentru clasa suspendata temporarse dispune prin decizia conducerii unitatii de invatamant preuniversitar/conexe, dupa consultarea DSP/DSPMB.

(2)Reluarea cursurilor care presupun prezenta fizica pentru unitatea/structura de invatamant preuniversitar suspendata temporar se dispune prin hotararea comitetului judetean pentru situatiide urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti, la propunerea conducerii unitatii de invatamant preuniversitar/conexe, cu avizul ISJ/ISMB si al DSP/DSPMB.

(3) Reluarea activitatii didactice ce presupune prezenta fizica a studentilor, suspendata temporar,se dispune prin hotararea senatului universitar, dupa consultarea si avizul DSP/DSPMB.

ART. 8 (1) DSP/DSPMB are obligatia sa informeze unitatea/institutia conexa si cabinetul

medical din cadrul acestora despre confirmarea cazului confirmat pozitiv in randul elevilor/

personalului din unitatile de invatamant, in vederea intreprinderii masurilor necesare. Aceeasi obligatie o au personalul unitatii de invatamant, parintii/apartinatorii legali ai elevului confirmat pozitiv.

(3) Nu se vor prezenta la cursuri in unitatea de invatamant/institutia de invatamant:

a) cei confirmati cu infectie cu SARS-CoV-2, aflati in perioada de izolare la domiciliu;

b) cei care sunt declarati contacti directi cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2 si se afla in

carantina la domiciliu/carantina institutionalizata.

c) cei care au fost tudent si asteapta rezultatele sau locuiesc cu o persoana care a fost testate si care asteapta rezultatele.

(4) in situatiile prevazute la alin. (3), daca starea de sanatate le permite, elevii/studentii/personalul didactic pot continua activitatea didactica in tuden online sau vor fi scutiti medical si vor recupera ulterior.

(5) Cei care au fost declarati contacti directi ai unor cazuri confirmate si care nu au simptome, in situatia in care refuza testarea, nu vor fi primiti in unitatea/institutia de invatamant minimum 14 zile si vor continua invatarea in tuden online.

ART. 9 Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este

personal medical incadrat, autoritatile publice locale/judetene in colaborare cu DSP/DSPMB

coordoneaza procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat sa acorde asistenta medicala pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar/unitate conexa/institutie de invatamant.

 ART. 10 Ministerul Sanatatii prin DSP/DSPMB si Ministerul Educatiei prin inspectoratele

scolare judetene, conducerea unitatilor de invatamant/institutiei conexe/institutiei de invatamant raspund de implementarea actiunilor si masurilor din prezentul ordin, in conformitate cu atributiile ce le revin.

ART. 11 (1) Conducerile unitatilor de invatamant/ unitatilor conexe desemneaza un responsabil, dintre angajatii proprii, cu atributii de coordonare a activitatilor de prevenire a infectiei cu SARSCoV-2. Persoana desemnata va fi in permanenta legatura cu personalul medico-sanitar, cu reprezentantii inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, DSP/DSPMB, precum si ai autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Unitatile de invatamant preuniversitar/unitatile conexe/institutiile de invatamant pot emite norme proprii prin care sa reglementeze masuri complementare celor prevazute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activitatii acestora, fara a afecta tudent procesul educational.

ART. 12 (1) Unitatile de invatamant preuniversitar/unitatile conexe/institutiile de invatamant au obligatia sa organizeze activitatea astfel incat sa se previna imbolnavirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:

 a) asigurarea implementarii activitatilor de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2;

 b) organizarea spatiilor pentru asigurarea distantarii fizice;

 c) organizarea accesului in unitatea/institutia de invatamant;

 d) organizarea programului de invatamant;

 e) asigurarea masurilor igienico-sanitare la nivel individual;

 f) asigurarea masurilor igienico-sanitare in unitatea/institutia de invatamant;

 g) instruirea personalului, comunicarea permanenta de informatii catre elevi/tudent si parinti privind masurile de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2;

 h) asigurarea masurilor tudent pentru elevi/tudent, cadre didactice si alt personal din

unitatile/institutiile de invatamant aflat in grupele de varsta cu risc si/sau avand afectiuni cornice si/sau dizabilitati.

 (2) Masurile prin care unitatile de invatamant preuniversitar/unitatile conexe duc la indeplinire dispozitiile prevazute la alin. (1) sunt mentionate in Anexa 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 13 incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul nr. 3235/93/2021 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in

cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru

prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021

VA DORIM UN AN SCOLAR CU MULTE REALIZARI!

Întocmit,

Munteanu Georgiana

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro ”