METODE ȘI INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN CONSILIEREA CARIEREI

Asa cum am promis in ultimul articol, revenim pentru voi dragi elevi si nu numai cu metodele și instrumentele cu care se lucrează în activitățile de orientare si consiliere a carierei.

Asadar in randurile de mai jos va introducem in lumea consilierei carierei.

OBSERVATIA

Este cel mai des utilizată metodă în în consilierea carierei elevilor. Poate fi practicată atât spontan, cât şi sistematic.

EXERCITIUL

Este o metodă des utilizată în activitatea de educație pentru carieră care poate fi folosită ca:

a) exerciţii de demarare a activităţii, intrare în sarcină se utilizează pentru a „sparge gheaţa” în situaţii mai dificile;

b) exerciţii de dinamizare sunt utilizate pentru creşterea nivelului de activare şi deconectarea faţă de situaţia-problemă.

Acestea au caracter ludic şi sunt adesea percepute ca momente distractive, relaxante, deconectante. De obicei nu au legătură cu subiectul / tema activității.

JOCUL DE ROL

Presupune identificarea unei situaţii-problemă ipotetice şi interpretarea anumitor situaţii pe baza unui scenariu şi a unor personaje cu caractere şi modalităţi de acţiune prestabilite.

Această metodă dezvoltă capacitatea de empatie, abilităţile de comunicare, relaţionare şi expresivitate emoţională; are avantajul de a oferi elevului oportunitatea exersării unui „rol” asemănător sau diferit faţă de cel din viaţa de zi cu zi.

SIMULAREA

Spre deosebire de metoda jocului de rol, în care situaţia era ipotetică, iar personajele interpretate aveau propriile modalităţi de acţiune, simularea presupune „jucarea” unei situaţii de viaţă cât mai apropiată de realitate, în care personajele se interpretează pe sine. Spre exemplu, ce aş face în situaţia unui interviu de angajare? Metoda oferă un cadru securizant de experimentare a propriilor strategii de acţiune, explorarea acestora, trăirea eşecului şi succesului. Etapa de acţiune este urmată de o analiză a propriilor comportamente.

AUTO-CARACTERIZAREA

Reprezintă o metodă de auto-investigaţie şi auto-reflecţie prin care elevul emite anumite judecăţi de valoare despre propria personalitate. În cadrul demersului de consilierea carierei, metoda trebuie aplicată în diferite etape,pentru surprinderea modificărilor survenite asupra imaginii de sine, procesului de clarificare a valorilor sau altor aspecte ce ţin de personalitatea elevului.

DEZBATEREA

Este utilizată îndeosebi în cazul consilierii de grup şi poate fi înţeleasă ca o discutare pe larg a unei probleme controversate, urmărindu-se influenţarea atitudinilor şi convingerilor participanţilor. Avantajele metodei constau în intensificarea inter-comunicării şi a relaţiilor din cadrul grupului, dezvoltarea spontaneităţii, spiritului asertiv şi participării / implicării active.

PROBLEMATIZAREA

Fiecare individ a experimentat cel puţin o dată în viaţă o situaţie contradictorie, conflictuală pentru care, pe moment, nu a dispus de mijloace adecvate de rezolvare. Acest tip de situaţie este cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de „situaţie-problemă”, trăită de subiect ca un obstacol pentru a cărui depăşire nu sunt suficiente structurile cognitive existente. De aceea este necesară o restructurare a vechiului sistem de cunoştinţe şi reprezentări şi construirea unuia nou, cu ajutorul căruia obstacolul să poată fi depăşit.

INSTRUMENTELE UTILIZATE IN CONSILIEREA CARIEREI

Chestionarul

Este alcătuit dintr-o serie de întrebări structurate pe o temă şi centrate pe anumite obiective, la care elevul trebuie să dea un răspuns scris. Cele mai utilizate tipuri de chestionare în consilierea carierei sunt cele de evaluare a intereselor şi atitudinilor profesionale.

Interviul

Reprezintă una dintre cele mai utilizate metode atât în orientarea şcolară şi profesională. Această metodă permite culegerea unor datelor semnificative despre elev, conturarea unei situaţii problematice pentru care elevul necesită sprijin.

Testul psihologic

Această metodă a stârnit şi stârneşte numeroase controverse în ceea ce priveşte utilizarea ei în domeniul consilierii carierei. Unul dintre avantajele majore ale acestei metode constă în oferirea unei măsuri obiective şi standardizate a unui comportament, cu posibilitatea comparării performanţelor între diferiţi subiecţi.

Scrisoarea de intenţie

Acest document reprezintă un însoţitor important al CV-ului, o “carte de vizită” prin care angajatorul îşi formează o primă impresie asupra solicitantului. Trebuie redactată într-un stil personal şi să degaje o atitudine pozitivă, astfel încât să creeze o bună impresie asupra angajatorului. De asemenea, este necesar ca scrisoarea de intenţie să cuprindă o scurtă prezentare a calificărilor / abilităţilor solicitantului, interesul pentru postul solicitat şi compania respectivă, precum şi modul specific în care solicitantul poate contribui la dezvoltarea firmei.

Curriculum Vitae

Cea mai importantă provocare în redactarea unui CV o reprezintă încercarea de autoprezentare, în scris, într-o manieră sintetică şi interesantă. Angajatorii nu au prea mult timp la dispoziţie pentru citirea unui CV, de aceea elevii trebuie să învețe cum să facă o impresie puternică într-un timp scurt. Conţinutul, formatul şi modul de redactare al CV-ului pot constitui diferenţa dintre selecţia pentru interviu şi respingere imediată a aplicaţiei.

Întocmit,

Munteanu Georgiana

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro