POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

in cadrul proiectului POCU 711/6/14/134786

 “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”

CONTEXTUL PROIECTULUI

Proiectul ”Practică în teritoriul ITI Delta Dunării, este un proiect cofinanțat din Fondul Social prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

             Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 106 elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar din teritoriul ITI Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat dar și prin organizarea de stagii de pracitcă centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piatța muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate in SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în vederea gacilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal ( ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5).

Obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general POCU, prin promovarea unor măsuri de corelare a sistemului de învățământ și piața muncii prin activități de consiliere și orientare profesională în vederea pregătirii pentru inserție pe piața muncii a 106 elevi  cu predilecție din liceele tehnologice, școlilor profesionale și postliceale, aparținând teritoriului ITI Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul județului Constanța, în vederea creșterii gradului de ocupare în randul absolvenților unităților de învățământ.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Proiectul POCU/711/6/14/134786 “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii” a fost semnat in data de 15.09.2020 avand nr.contract de finantare 18304/15.09.2021, intre partile, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman (OIR)  si Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului.

            Asociatia Grup de Actiune Local Lunca Joasa a Siretului si-a realizat un cont social media conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 POCU ( beneficiarii proiectelor cu finanţare din Instrumentele Structurale trebuie sa isi realizeze un cont social media cu privire la proiectul finantat).

Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului, cu sediul in localitatea Branistea, Strada Stefan cel Mare, nr. 1,Jud. Galati, cod postal 807050, detine prin proiectul POCU 711/6/14/134786-“Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”  adresa web si pagina de facebook dedicata proiectului, si anume, site-ul www.pocu.galluncajoasaasiretului.ro  si pagina de facebook, https://www.facebook.com/ITIDDStagiiDePractica.

Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în scopul derulării proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).

 1. Informatii generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociatiei Grup de Actiune Local, cu sediul în localitatea Branistea, Strada Stefan cel Mare, nr. 1, Jud. Galati, cod postal 807050,deținătorulwebsite-ului www.pocu.galluncajoasaasiretului.ro   în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.pocu.galluncajoasaasiretului.ro .

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenție din partea dumneavoastră de catre browser-ul utilizat pe terminalul dvs. către server-ul paginii noastre web, informațiile privind: adresa de ip a terminalului dumneavoastră conectat la internet, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dvs.

Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar atunci când interacționați cu noi prin intermediul platformei web gestionate de Asociatia Gal Lunca Joasa a Siretului (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea adresei de e-mail, numele și prenumele dv; când interacționați cu platforma helpdesk), când completați formularele de înregistrare la evenimentele noastre ori atunci când luați legătura cu noi prin e-mail sau altă modalitate.

Nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile legate de dvs. (de exemplu: informații despre opiniile politice, confesiunea religioasă etc).

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

Colectăm mai multe tipuri de informații de la și despre utilizatorii Site-ului nostru, inclusiv, de exemplu:

 • informații pe care le colectăm când navigați pe site-ul, inclusiv adrese IP, cookie-uri și web beacon-uri;
 • nume și prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail), în cazul în care ne contactați.

Detalii de utilizare, adrese IP, cookie-uri și alte tehnologii

Detalii de utilizare și adrese IP

Putem colecta informații statistice cu privire la echipamentele, acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor Site-ului nostru. Aceste informații derivă din vizita și navigarea dumneavoastră pe Site. Informațiile pot include, de exemplu: (a) trafic, date privind jurnale și alte date de comunicare; (b) informații cu privire la resursele pe care le accesați; și (c) informații cu privire la computerul și conexiunea dumneavoastră la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare și tipul de browser), pentru administrarea sistemului;

Cookie-uri

Putem obține informații referitoare la utilizarea generală a internetului de către dumneavoastră utilizând cookie-uri. Un Cookie (“browser cookie“ sau “HTTP cookie“) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitare emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome). De reținut: “Cookie“-urile nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Un cookie este format din nume și conținut, durata de existență a acestuia fiind determinată, putând fi accesat din nou de webserver în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatorii de internet.

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în istoricul browser-ului care le memorează până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului.

Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate, în funcție de durata prestabilită, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies“ – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între utilizatori și un anume website. Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.

Care este durata de viață a unui cookie?

Exista cookie-uri folosite exclusiv pentru o singură sesiune – acestea nu mai sunt reținute după ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente – sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website, însă pot fi șterse oricând de utilizator.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Părți de conținut sau servicii pot fi plasate pe website-ul accesat, de către terțe părți prin intermediul bannerelor, boxurilor sau linkurilor – iar toate aceste instrumente pot conține cookie-uri. Ele se numesc “third party cookies“ pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv, iar furnizorii terți se supun legilor îin vigoare și politicilor de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browser-ul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când va înregistrați pe acest site, generăm un cookie cu datele de pe acesta. Cookie-ul ne ajută în pașii următori pentru a comunica cu server-ul. Este posibil ca acesta să rămână dacă nu urmați toți pașii înregistrării, dar el va fi rescris data următoare când vă veți înregistra din nou.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți o pagină folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserver-ul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: un număr de ordine pentru donația ta).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilitatii lor și a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se găsesc de regula în “opțiuni“ sau în meniul de “preferințe“ al browserului tău.

Utilizarea cookie-urilor ne ajută să ne îmbunătățim Site-ul nostru și să oferim un serviciu mai bun și mai personalizat, ceea ce ne permite să:

–           estimăm dimensiunea publicului și tiparele de utilizare;

–           stocăm informații referitoare la preferințele dumneavoastră, ceea ce ne permite să ne personalizăm Site-urile în conformitate cu interesele dumneavoastră individuale;

–           să vă recunoaștem atunci când reveniți pe Site-ul nostru.

Puteți refuza să acceptați cookie-uri prin activarea setării corespunzătoare de pe browserul dumneavoastră. Dacă selectați această setare, este posibil să nu aveți acces la anumite părți ale Site-urilor noastre. Dacă nu ați ajustat setarea browserului dumneavoastră astfel încât să refuze cookie-urile, sistemul dumneavoastră va continua să accepte cookie-uri atunci când vă direcționați browserul către Site-urile noastre.

Beacon-uri web

Unele pagini ale Site-urilor pot conține imagini electronice cunoscute drept beacon-uri web (denumite și gif-uri cu un singur pixel). Beacon-urile web permit Asociatiei GAL LJS să colecteze anumite informații în legătură cu utilizatorii Site-ului, inclusiv, de exemplu, numărul de utilizatori care accesează pagina web, date privind traficul, date privind jurnale și alte date de comunicare, informații în legătura cu accesul la resurse și informații referitoare la computerul și conexiunea la internet a utilizatorului (inclusiv adrese IP, sisteme de operare și tipul de browser). Beacon-urile web nu sunt utilizate pentru a vă accesa informațiile cu caracter personal de pe Site, ci sunt utilizate doar pentru a compila statistici agregate privind utilizarea Site-ului și pentru a verifica integritatea sistemului și a serverului.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea obiectivelor proiectului, dar nu mai mult de 3 ani. Perioada de stocare a documentelor arhivate în format electronic și pe hârtie acoperă cel puțin perioada de monitorizare de către AMPOCU/OI a durabilității proiectului și este de minim 3 ani de la data finalizării implementării proiectului.

După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi (i) distruse, (ii) transferate către un alt operator de date cu caracter personal, sub condiția ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în limite și scopuri similare cu cele agreate inițial sau (iii) transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.  

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină site-ul web în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului prin intermediul Site-ului;

• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 •  Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. [Notă: Dacă sunt transferate în afara UE, trebuie menționate statele și care sunt garanțiile pentru protecția datelor în contextul transferului.]

 • Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociatiei Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 •  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 •  în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 •  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • Destinatarii datelor dumneavoastră

Datele dumneavostră cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și transmise de către instituția noastră către următoarele organisme:

 • Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est Braila
 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
 • Alte instituții cu autoritate de control, inclusiv asupra gestionării fondurilor europene: Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi
 • Comisia Europeană
 • Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.
 • Platforma My SMIS 2014
 • Modificări aduse Politicii noastre de confidențialitate

Politica noastră este să postăm orice modificări pe care le aducem Politicii noastre de confidențialitate pe această pagină. În măsura în care vom aduce modificări semnificative acestei Politici de confidențialitate, în special cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu privire la prezentele Condiții de utilizare înainte ca aceste modificări să se aplice efectiv.

 1.  Sesizări cu privire la Confidențialitate

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gal_ljs@yahoo.com care va fi preluata in cel mai scurt timp de catre Expertul GDPR.

Vă vom contacta pentru a confirma primirea emailului dumneavoastră. După primirea emailului dumneavoastră, vom investiga îngrijorarea sau reclamația transmisă și vom depune toate eforturile să vă furnizăm răspunsul nostru într-o durată de timp rezonabilă.