Cine Suntem ?

Asociatia Grup de Actiune Locala este o organizatie non-guvernamentala, infiintata in anul 2013, iar membrii fondatori ai acestei asociatii sunt: 10 Unități Administrativ-Teritoriale și anume, COMUNA FUNDENI, COMUNA SCHELA, COMUNA SLOBOZIA CONACHI, COMUNA ȘENDRENI, COMUNA SILIȘTEA (jud. Brăila), COMUNA BRANIȘTEA, COMUNA LIEȘTI, COMUNA SMȂRDAN, COMUNA INDEPENDENŢA, COMUNA PISCU, 3 ONG-uri, 20 de Societăți cu Răspundere Limitată, 4 Persoane Fizice Autorizate, 4 Intreprinderi Individuale şi un SRL – D.

Grupul de Actiune Locala are depuse doua Strategii de Dezvoltare Locala pe programul 2007-2013 si pe programul 2014-2020.

Asociatia GAL ”Lunca Joasa a Siretului” a facut parte din programul 2007 – 2013, prin intermediul Axei IV din PNDR, care a realizat si implementat in mod participativ, printr-o abordare ”de jos in sus” a tuturor actorilor locali implicati Strategia de Dezvoltare Locala, reusind sa aiba o contributie semnificativa in dezvoltarea dinamica a 9 comunitati, 8 dintre ele se regasesc astazi la baza parteneriatului GAL LUNCA JOASA A SIRETULUI.

Astfel prin Sub-Masura 19.1 –”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala”, Gal Lunca Joasa a Siretului a continuat dezvoltarea de tip LEADER, pe noul program PNDR 2014-2020, pentru cele 11 UAT-uri, 10 dintre ele fiind componenete ale parteneriatului.

OBIECTIV GENERAL

 Obiectivul General al Asociatiei Gal Ljs este dezvoltarea rurală durabilă şi inovativă prin asigurarea pe termen lung a dezvoltării şi stabilităţii economice, sociale şi culturale a teritoriului ce formează GAL LJS , si nu numai.

OBIECTE SPECIFICE

•             Sporirea competitivității la nivel local prin integrarea elementelor tehnologice, economice și sociale inovative cu scopul dezvoltării activităților agricole;

•             Dezvoltarea agriculturii prin sporirea gradului de competitivitate la nivel local, în strânsă corelare cu tendințele tehnologice, economice și sociale;

•             Diversificarea activităților economice prin obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate;

•             Încurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu grad ridicat de integrare socio-economică teritorială, inclusiv prin diversificarea ofertei și activităților turistice;

  • Promovarea unor masuri de corelare a sistemului de invatamant si piata muncii prin activitati de consiliere si orientare profesionala;

VIZIUNEA noastra este de a dezvolta comunitatile locale si tinerii prin proiecte dedicate care ajuta la cresterea calitatii vietii.

MISIUNEA Asociatiei GAL Lunca Joasa a Siretului este sa dezvolte si sa contureze viitorul comunitatii, prin sustinerea dezvoltarii rurale, prin facilitarea relationarii intre cei implicati in proces.

VALORI

IMPLICARE, AMBITIE, EDUCATIE, ONESTITATE, INCREDERE, INTEGRITATE, EGALITATE