Ghid privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectului

Ghidul privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectului  POCU/711/6/14/134786 “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii” urmareste integrarea principiilor egalitatii de sanse si de tratament si dezvoltarii durabile, Accesibilitate persoane cu dizabilitati, Schimbari demografice, poluatorul plateste, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, conservarea şi protejarea biodiversităţii, dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor si prevenirea și gestionarea riscurilor, în cadrul proiectului “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii, de la momentul pregătirii și până la finalizarea acestora.

Ghid privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectului