ANUNT RECRUTARE GRUP TINTA

Asociatia Grup de Actiune Locala “Lunca Joasa a Siretului”, in calitate de Beneficiar, in cadrul proiectului POCU 711/6/14/134786 cu titlul proiectului “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”, cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 6-Educattie si competente

ANUNTA INCEPEREA PROCESULUI DE RECRUTARE IN GRUPUL TINTA PENTRU PROIECTUL POCU 711/6/14/134786 CU TITLUL “PRACTICA IN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII”

Participantii pot fi elevi din invatamantul secundar si/sau tertiar non-universitar cu domiciliul in regiunile jud. Tulcea, Rezervatia Biosfera Delta Dunarii si nordul jud. Constanta, nivel de educatie ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 si ISCED 4, nivel de calificare 5,inmatriculati in scolile post-liceale/de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant.

Grupul Tinta eligibil al proiectului:

IDGrup tintaValoare
4S131Persoane (elevi/ucenici) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP106
4S120Persoane (elevi/ucenici) certificate la incetarea calitatii de participant67
4S121Persoane (elevi/ucenici) care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant24
4S122Persoane (elevi/ucenici) care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant12

Se va avea in vedere ca in procesul de identificare al grupului tinta, sa se respecte principiile nediscriminarii, egalitatii de sanse si gen.

Grupul tinta va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de sanse si indiferent de sex, religia, orientare sexuala, rasa, nationalitate, categorie sociala, convingeri, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, potrivit prevederilor OUG 137/2000 si a Legii nr 202/2002, republicata. Proiectul se adreseaza inclusiv elevilor cu dizabilitati, deoarece promovam educatia si formarea profesionalea favorabile incluziunii la toate nivelurile si a invatarii de-a lungul vietii pentru persoanele cu dizabilitati.

Grupul tinta va fi selectat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Din acest considerent se va avea in vedere ca din GT sa faca parte cel putin 11% persoane de etnie roma sau persoane care provin din mediul rural.

Detalii suplimentare se pot obtine de la expertul recrutare/selectie grup tinta, adresa de e-mail: gal_ljs@yahoo.com, tel. 0757026300 sau pe adresa de e-mail

www.pocu.galluncajoasaasiretului