Prezentarea Liceului Tehnologic Macin

Liceul Tehnologic Macin ca centru de formare profesională la nivel local, şi-a propus  să fie un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii, prin furnizarea de programe educationale moderne, dezvoltarea interactiunii cu mediul social, cultural si economic local.

Din anul înfiinţării-1995 şi până în prezent, unitatea şcolară a avut următoarele denumiri:

1995-2003: Şcoala Profesională Măcin;

2003-2005: Şcoala de arte şi meserii Măcin; 

2005-2012: Grupul Şcolar  Măcin

2012-pana in prezent: Liceul Tehnologic Măcin;

Tipul şcolii este Liceu Tehnologic, cu următoarele forme de şcolarizare :

 1. Liceu tehnologic cu clasele IX – XII – învăţământ de zi;
 2. Liceu tehnologic cu clasele IX – XIII– învăţământ seral
 3. Învățământ profesional  – învăţământ de zi de 3 ani;

Filiera tehnologică, învăţământ liceal zi

 • Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii – Acreditat conform Legea 1/2011
 • Tehnician în instalații electric                              – Autorizat conform OM 4567/10.09.2014
 • Tehnician în industria textilă                                – Acreditat conform Legea 1/2011
 • Tehnician instalator pentru construcţii                – Acreditat conform OM 5624/10.10.2011

Învăţământ liceal seral

 • Tehnician instalator pentru construcţii                – Acreditat conform OM 5624/10.10.2011
 • Tehnician în industria textilă                                 – Acreditat conform Legea 1/2011
 • Tehnician în instalatii electrice                              – Autorizat conform OM 4567/10.09.2014

Învățământ profesional

 • Confecţioner produse textile                                – Acreditat conform Legea 1/2011
 •  Electrician instalatii joasa tensiune                     – Autorizat conformOM 4567/10.09.2014
 •  Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze – Acreditat conformOM 5624/10.10.2011
 • Mecanic auto                                                            – Acreditat conform Legea 1/2011
 • Operator pe masini cu comandă numerică         – Hot.ARACIP 15/14.08.2020

Liceul Tehnologic Macin detine si o revista scolara “Aripi pentru viitor”, in care sunt trecute reusitele si realizarile Liceului!

Mai jos avem un paragraf din Revista Scolii Martie 2020, referitor la Invatamanul Profesional Tehnic:

“Nevoia de asigurare a forței de muncă calificate cu ajutorul sistemului de învățământ profesional și tehnic este deja cunoscută ca fiind critică pentru economia românească. Și totuși tehnologia se schimbă de la zi la zi, generaţia tânără are nevoie de consiliere şi orientare pentru carieră, operatorii economici duc lipsă de forţă de muncă, societatea românească îşi uneşte forţele pentru a deveni relevantă pentru tinerii de astăzi pentru a-i păstra ca cetăţeni activi. În aceste condiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este un partener de încredere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării în acţiunile de promovare iniţiate în cadrul Campaniei „Meseria face diferenţa!”. Astăzi, învățământul profesional și tehnic din România trebuie să facă față unor multiple provocări și presiuni – pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți decente și pentru a răspunde presiunilor angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung. Acestora li se alătură nevoilor unei economii în continuă schimbare tehnologică, care utilizează calificări moderne și complexe și presiunilor externe din partea UE de a moderniza sistemul de învățământ profesional și tehnic pentru a crește competitivitatea și coeziunea socială.”

Intocmit:

 MUNTEANU GEORGIANA,

 Expert informare si comunicare