LICEUL TEHNOLOGIC MACIN

SCURT ISTORIC

Liceul Tehnologic Măcin s-a constituit ca instituţie cu personalitate juridica, în 1995, prin decizie a ISJ Tulcea, ca Şcoală Profesională, cu sediul în clădirea de pe strada Florilor 55, clădire care a fost construită in 1905. Școala s-a înfiinţat prin desprinderea claselor cu profil tehnic de la Liceul Gh.Munteanu Murgoci, unde a funcţionat din 1990 pana in 1995, cu scopul de a furniza forţă de muncă calificată  pentru întreprinderile din zona sud-estică, în domeniile: mecanic și textile.

 În anul şcolar 2003-2004, şcoala a primit titulatura de Şcoala de Arte si Meserii Măcin, mărind oferta educaţională prin introducerea de calificări din domeniile construcţii și lucrări publice, electric și comerţ, dar dezvoltând prioritar domeniul construcţii, care a devenit mai bine reprezentat în zonă.

 În anul şcolar 2005-2006 şcoala a primit titulatura de Grup Şcolar, oferind absolvenţilor posibilitatea să-și continue pregătirea profesională la nivelul 3 de calificare prin ruta progresivă, atât cursuri de zi cât și seral.

Începând cu anul 2003 a fost lansat un plan de modernizare şi reabilitare a  şcolii, iar in 2004, şcoala a accesat proiectul PHARE 2004-2006, de reabilitare si modernizare a atelierelor si cabinetelor tehnice.

Școala activează din anul şcolar 2007-2008 într-o locaţie nouă, modernă, atât pentru sălile de clasă, cât şi pentru atelierele şcolii.

 Ca urmare a reformei în învăţământul tehnic preuniversitar de stat, începând cu anul şcolar 2009-2010, se face trecerea de la ruta progresivă de calificare (RPC), la forma de  şcolarizare  pe rută directă.

Rezultatele acumulate, în relativ  scurta existenţă a şcolii, au plasat-o printre şcolile cu rezultate bune din judeţul Tulcea.

Desi este un liceu din judetul Tulcea, acesta are un avantaj imens, si anume ca este foarte aproape de Braila ( 18 km) si Galati ( 25 km).

MISIUNEA ŞCOLII

Liceul Tehnologic Măcin oferă un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru  elevii din Vestul judetului Tulcea, care să-i formeze pentru viitoarea carieră şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, vurmărind cererea de pe piaţa muncii din zonă. Şcoala dezvoltă parteneriate în scopul asigurării calităţii in educatie şi pentru a sprijini dezvoltarea carierei cu agenţi economici de profil, părinţi, comunitatea locală, etc.

Oferta de  pregătire in domeniile:

pe nivelul 3 prin  şcoală profesională si 4 liceu,cursuri de zi şi seral,contribuind la asigurarea resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire, ca o premiză de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi chiar mai largi.

Liceul Tehnologic Măcin, urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru elevi și cadre didactice în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional din oraşul Măcin şi localităţile arondate.

Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.

VIZIUNEA SCOLII

Devizele Liceului Tehnologic Macin:

Intocmit,

Munteanu Georgiana,

Expert Informare si comunicare