LICEUL TEHNOLOGIC MACIN

SCURT ISTORIC Liceul Tehnologic Măcin s-a constituit ca instituţie cu personalitate juridica, în 1995, prin decizie a ISJ Tulcea, ca Şcoală Profesională, cu sediul în clădirea de pe strada Florilor 55, clădire care a fost construită in 1905. Școala s-a înfiinţat prin desprinderea claselor cu profil tehnic de la Liceul Gh.Munteanu Murgoci, unde a funcţionat