Despre Noi

Asociatia Grup de Actiune Locala este o organizatie non-guvernamentala, infiintata in anul 2013, iar membrii fondatori ai acestei asociatii sunt: 10 Unități Administrativ-Teritoriale și anume, COMUNA FUNDENI, COMUNA SCHELA, COMUNA SLOBOZIA CONACHI, COMUNA ȘENDRENI, COMUNA SILIȘTEA (jud. Brăila), COMUNA BRANIȘTEA, COMUNA LIEȘTI, COMUNA SMȂRDAN, COMUNA INDEPENDENŢA, COMUNA PISCU, 3 ONG-uri, 20 de Societăți cu Răspundere Limitată, 4 Persoane Fizice Autorizate, 4 Intreprinderi Individuale şi un SRL – D.

Grupul de Actiune Locala are depuse doua Strategii de Dezvoltare Locala pe programul 2007-2013 si pe programul 2014-2020.

Asociatia GAL ”Lunca Joasa a Siretului” a facut parte din programul 2007 – 2013, prin intermediul Axei IV din PNDR, care a realizat si implementat in mod participativ, printr-o abordare ”de jos in sus” a tuturor actorilor locali implicati Strategia de Dezvoltare Locala, reusind sa aiba o contributie semnificativa in dezvoltarea dinamica a 9 comunitati, 8 dintre ele se regasesc astazi la baza parteneriatului GAL LUNCA JOASA A SIRETULUI.

Astfel prin Sub-Masura 19.1 –”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala”, Gal Lunca Joasa a Siretului a continuat dezvoltarea de tip LEADER, pe noul program PNDR 2014-2020, pentru cele 11 UAT-uri, 10 dintre ele fiind componenete ale parteneriatului.

OBIECTIV GENERAL

 Obiectivul General al Asociatiei Gal Ljs este dezvoltarea rurală durabilă şi inovativă prin asigurarea pe termen lung a dezvoltării şi stabilităţii economice, sociale şi culturale a teritoriului ce formează GAL LJS , si nu numai.

OBIECTE SPECIFICE

•             Sporirea competitivității la nivel local prin integrarea elementelor tehnologice, economice și sociale inovative cu scopul dezvoltării activităților agricole;

•             Dezvoltarea agriculturii prin sporirea gradului de competitivitate la nivel local, în strânsă corelare cu tendințele tehnologice, economice și sociale;

•             Diversificarea activităților economice prin obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate;

•             Încurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu grad ridicat de integrare socio-economică teritorială, inclusiv prin diversificarea ofertei și activităților turistice;

  • Promovarea unor masuri de corelare a sistemului de invatamant si piata muncii prin activitati de consiliere si orientare profesionala;

VIZIUNEA noastra este de a dezvolta comunitatile locale si tinerii prin proiecte dedicate care ajuta la cresterea calitatii vietii.

MISIUNEA Asociatiei GAL Lunca Joasa a Siretului este sa dezvolte si sa contureze viitorul comunitatii, prin sustinerea dezvoltarii rurale, prin facilitarea relationarii intre cei implicati in proces.

VALORI

IMPLICARE, AMBITIE, EDUCATIE, ONESTITATE, INCREDERE, INTEGRITATE, EGALITATE

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro