Avantajele stagiilor de practica in cadrul proiectului POCU/711/6/14/134786 Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”

Învăţăm tot timpul. Nu învăţăm numai la şcoală.

De cele mai multe ori, învăţăm când ne aşteptăm cel mai puţin.

În timp adăugăm cărţi, articole, experienţă ……

O persoană reușește să rețină și să își însușească noi concepte într-o măsură mult mai mare dacă se implică activ în procesul de învățare decât dacă participă pasiv la acesta. În sensul unei diferențieri tipologice, stagiile de practică reprezintă o îmbinare între experiența directă, reală, și experiența simulată, în situații de lucru imaginative, reprezentând o formă de învățare participativă, care maximizează rata de retenție a informațiilor pentru elev.

Piramida învățării, câteodată numită și conul învățării, sugerează că majoritatea elevilor își amintesc doar 10% din ceea ce citesc în cărți, dar rețin aproape 90% din ceea ce învață și le predau apoi celorlalți. Piramida învățării sugerează că anumite metode de învățare sunt mult mai eficiente decât altele și că, prin combinarea mai multor metode eficiente de învățare, se poate ajunge la o învățare mai profundă și la creșterea gradului de reținere a informației pe o perioadă lungă de timp.

Se observa ca procentele cele mai mari sunt in aria dicutiilor in grup, punere in practica si predare catre altii.

Toate aceste metode se regasesc cel mai mult in stagiile de practica.

Întocmit,

Munteanu Georgiana

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro